επεξέρχομαι

(AM ἐπεξέρχομαι)
1. εξέρχομαι εναντίον κάποιου, επιτίθεμαι
2. διηγούμαι ώς το τέλος, με λεπτομέρειες («τούτου ἕνεκα ἐπεξήλθομεν καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἡμῶν», Θουκ.)
3. εξετάζω με ακρίβεια
αρχ.-μσν.
εκδικούμαι
αρχ.
1. κατηγορώ, καταγγέλλω («εἰ ἐπισκήψαντος τοῡ πατρὸς ἐπεξελθεῑν τοῑς αὐτοῡ φονεῡσι μὴ ἐπέξειμι»
2. καταφθάνω («ἡ δὲ δευτέρη σφι ἀγγελίη ἐπεξελθοῡσα συνέχεε», Ηρόδ.)
3. φθάνω σ' ένα σημείο («κἀπειλῶν ὧδ' ἐπεξέρχη;», Σοφ.)
4. παρακολουθώ
5. διευκρινίζω
6. περνώ ανάμεσα
7. ερευνώ
8. εκτελώ, φέρνω σε πέρας («ἐνθυμεῑται γὰρ οὐδεὶς ὁμοίᾳ τῇ πίστει καὶ ἔργῳ ἐπεξέρχεται», Θουκ.)
9. επιχειρώ, δοκιμάζω.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπεξέρχομαι — march out pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεξέλθετε — ἐπεξέρχομαι march out aor subj act 2nd pl (epic) ἐπεξέρχομαι march out aor imperat act 2nd pl ἐπεξέρχομαι march out aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεξέλθω — ἐπεξέρχομαι march out aor subj act 1st sg ἐπεξέρχομαι march out aor subj act 1st sg ἐπεξέρχομαι march out aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεξέλθῃ — ἐπεξέρχομαι march out aor subj mid 2nd sg ἐπεξέρχομαι march out aor subj act 3rd sg ἐπεξέρχομαι march out aor subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεξέρχεσθε — ἐπεξέρχομαι march out pres imperat mp 2nd pl ἐπεξέρχομαι march out pres ind mp 2nd pl ἐπεξέρχομαι march out imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπέξελθε — ἐπεξέρχομαι march out aor imperat act 2nd sg ἐπεξέρχομαι march out aor ind act 3rd sg (homeric ionic) ἐπεξέρχομαι march out aor ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεξελθόντα — ἐπεξέρχομαι march out aor part act neut nom/voc/acc pl ἐπεξέρχομαι march out aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεξελθόντων — ἐπεξέρχομαι march out aor part act masc/neut gen pl ἐπεξέρχομαι march out aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεξελήλυθε — ἐπεξέρχομαι march out perf imperat act 2nd sg ἐπεξέρχομαι march out perf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεξελήλυθεν — ἐπεξέρχομαι march out perf ind act 3rd sg ἐπεξέρχομαι march out plup ind act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.